خدمات حمل و نقل

01.

حمل هوایی

حمل و نقل سریع و ایمن محمولات از طریق هوا به مقصدهای محلی و بین‌المللی با استفاده از امکانات پیشرفته و تیم حرفه‌ای ای سی‌اد کارگو.

{{SERVICE1_SUBSERVICE_1}}
{{SERVICE1_SUBSERVICE_2}}
{{SERVICE1_SUBSERVICE_3}}
02.

حمل دریایی

حمل و نقل موثر و به موقع محمولات از طریق دریا با تضمین بهترین خدمات حمل و نقل بین‌المللی و محلی.

{{SERVICE2_SUBSERVICE_1}}
{{SERVICE2_SUBSERVICE_2}}
{{SERVICE2_SUBSERVICE_3}}
03.

حمل زمینی

خدمات پیک و حمل و نقل محمولات با استفاده از امکانات پیشرفته برای ایجاد راهکارهای پایدار حمل و نقل لجستیک.

{{SERVICE3_SUBSERVICE_1}}
{{SERVICE3_SUBSERVICE_2}}
{{SERVICE3_SUBSERVICE_3}}
04.

خدمات ردیابی

ردیابی و مانیتورینگ حمل و نقل محمولات به صورت آنلاین و پیگیری دقیق ارسالی‌ها تا رسیدن به مقصد.

{{SERVICE4_SUBSERVICE_1}}
{{SERVICE4_SUBSERVICE_2}}
{{SERVICE4_SUBSERVICE_3}}
برای اطلاعات بیشتر

این اینجاست که ما می‌توانیم به شما کمک کنیم

مشاوره رایگان? 202-555-0188

پیمایش به بالا