۶ هزار خودرو در گمرک معطل هستند / پیگیری شدید برای آزادسازی خودروها

۶ هزار خودرو در گمرک معطل هستند / پیگیری شدید برای آزادسازی خودروها [...]