Project Description

ترخیص کالا از گمرک
0+
کشورهای تحت پوشش
0+
افراد تیم بین المللی ما
0+
پروژه های انجام شده در سال
0%
ترخیص های موفق سال گذشته

Door to Door

این سرویس شامل کلیه خدمات از درب شرکت یا کارخانه فروشنده در مبدا به محل شرکت یا کارخانه گیرنده در مقصد می باشد. این سرویس شامل کلیه هزینه های مربوطه می باشد.

Door to Port

این سرویس شامل کلیه خدمات از درب محل فروشنده کالا در مبدا به گمرک مورد نظر گیرنده در مقصد می باشد. این سرویس شامل کلیه هزینه های مربوطه می باشد.

Port to Port

این سرویس شامل کلیه خدمات حمل و نقل از گمرک مبدا به گمرک مورد نظر گیرنده در مقصد می باشد. این سرویس شامل کلیه هزینه های مربوطه بدون خدمات ترخیص می باشد.

ترخیص کالا

این سرویس شامل محموله هایی می باشد که پروسه حمل توسط شرکت های دیگر انجام شده ولی برای ترخیص در گمرک نیاز به خدمات شرکت ما یا نرخ بهتری می باشد.

چنانچه به دنبال حمل محموله خود برای اولین بار هستید و یا نیاز به خدمات و یا هزینه های بهتری دارید ما امیدواریم که بتوانیم نیازهای شما را به بهترین صورت برآورده سازیم.

درخواست نرخ

ما با استفاده از سال ها تجربه خود در این صنعت سعی در فراهم نمودن بهترین خدمات برای شما نموده ایم و با استناد به آمار گذشته در این راه موفق بوده ایم.