شرکت ایکاد فعال در گمرک کشور با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی ، کارگزار گمرک که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خرید مستقیم از چین و امور ترخیص کالا از گمرک کشور و تشریفات گمرکی و سابقه درخشان در این عرصه می باشد