گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی

September 7th, 2019|0 Comments

گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ارائه خدمات حمل بار هوایی و ترخیص کالا در فرودگاه امام خمینی توسط شرکت بین المللی ایکاد دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری هما. ازنظر مساحت در زمره [...]

شهر فرودگاهی امام خمینی

September 7th, 2019|0 Comments

گمرک و فرودگاه بين المللي امام خميني (ره): فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) ازنظرمساحت در زمره 10 فرودگاه بزرگ جهان قرار دارد كه با اهداف بين المللي با مساحتي در حدود 13500 هكتار در اواخر [...]