عضو شبکه فورواردی – حمل بار هوایی و ترخیص کالا

 

شرکت حمل و نقل بین المللی  ایکاد

ارایه دهنده خدمات حمل بار هوایی و ترخیص کالا  از چین ، اروپا و سایر کشورهای جهان می باشد.